Home > Places > Hawaii > Maui County > Summits

Summits in Maui County, Hawaii

Search for Summits in Hawaii

Summits in Maui County Hawaii

Mountain Approx. Elevation
Akahi 1,519 ft (463 m)
Akalua Nui 207 ft (63 m)
Akhluaiki 164 ft (50 m)
Alae 2,087 ft (636 m)
Amikopala 1,316 ft (401 m)
Apee 1,532 ft (467 m)
Ekahanui 1,417 ft (432 m)
Eleueue 1,132 ft (345 m)
Haalelepaakai 3,363 ft (1,025 m)
Hahaeule 1,647 ft (502 m)
Hakaaano 2,021 ft (616 m)
Halalii 7,602 ft (2,317 m)
Haleakala 8,209 ft (2,502 m)
Haleone 1,217 ft (371 m)
Halepohaku 3,740 ft (1,140 m)
Hanakauhi 8,878 ft (2,706 m)
Hanalilolilo 4,065 ft (1,239 m)
Hanaula 4,587 ft (1,398 m)
Hanaulaiki 2,943 ft (897 m)
Haunaa 423 ft (129 m)
Haupaakea Peak 9,147 ft (2,788 m)
Haupu 741 ft (226 m)
Helani 679 ft (207 m)
Helu 4,685 ft (1,428 m)
Hokukano 1,447 ft (441 m)
Hokuula 2,513 ft (766 m)
Honokahua 7,208 ft (2,197 m)
Honukaupu 3,323 ft (1,013 m)
Hoopapalani Hill 1,565 ft (477 m)
Hulupuuniu 1,562 ft (476 m)
Iao Needle 2,215 ft (675 m)
Iliilika 2,028 ft (618 m)
Iliolono 1,316 ft (401 m)
Kaa 597 ft (182 m)
Kaaealii 2,372 ft (723 m)
Kaana 1,273 ft (388 m)
Kaapahu 3,622 ft (1,104 m)
Kaapahu 479 ft (146 m)
Kaena 128 ft (39 m)
Kaeo 584 ft (178 m)
Kahalelani 768 ft (234 m)
Kahenawai 282 ft (86 m)
Kahilikalani 1,079 ft (329 m)
Kaholoapele 4,721 ft (1,439 m)
Kahua 7,132 ft (2,174 m)
Kaiapaokailio 1,519 ft (463 m)
Kaihukiako 1,854 ft (565 m)
Kaihuokala 2,447 ft (746 m)
Kaikaina 239 ft (73 m)
Kailua 1,027 ft (313 m)
Kaimaloo 3,415 ft (1,041 m)
Kaimumano 1,309 ft (399 m)
Kaiwiopele 449 ft (137 m)
Kakaalani 2,018 ft (615 m)
Kakalahale 1,214 ft (370 m)
Kalahuapueo 3,537 ft (1,078 m)
Kalanikaula 715 ft (218 m)
Kaleleolehuaula 2,694 ft (821 m)
Kalepeamoa 9,081 ft (2,768 m)
Kalua Awa 7,549 ft (2,301 m)
Kalua o Lapa 466 ft (142 m)
Kaluaaha 1,768 ft (539 m)
Kaluahauoni 3,248 ft (990 m)
Kaluakanaka 912 ft (278 m)
Kaluakau 843 ft (257 m)
Kalualohe 2,877 ft (877 m)
Kaluaokawahine 512 ft (156 m)
Kamahale 2,133 ft (650 m)
Kamakou 4,970 ft (1,515 m)
Kamaolii 8,172 ft (2,491 m)
Kamoaopele 7,687 ft (2,343 m)
Kamole 1,106 ft (337 m)
Kanahau 8,720 ft (2,658 m)
Kanakaloloa 833 ft (254 m)
Kanepuu 1,775 ft (541 m)
Kanola 1,591 ft (485 m)
Kanupa 1,975 ft (602 m)
Kaonohua 2,684 ft (818 m)
Kapalikoi 892 ft (272 m)
Kapalua 13 ft (4 m)
Kapuai o Kamehameha 1,132 ft (345 m)
Kapukaloa 1,719 ft (524 m)
Kapuna 1,955 ft (596 m)
Kauhikoa 1,211 ft (369 m)
Kauiki 1,516 ft (462 m)
Kauiki Head 381 ft (116 m)
Kaulahuki 3,681 ft (1,122 m)
Kaulalewelewe 2,972 ft (906 m)
Kaulolo 3,028 ft (923 m)
Kaulupo 7,500 ft (2,286 m)
Kauluwai 1,516 ft (462 m)
Kaumakani 4,593 ft (1,400 m)
Kaunuohua 4,518 ft (1,377 m)
Kaunupahu 2,415 ft (736 m)
Kawaikapu 1,470 ft (448 m)
Kawaiuliuli 3,258 ft (993 m)
Kaweea 925 ft (282 m)
Keahiakalio 2,828 ft (862 m)
Keahialoa 3,520 ft (1,073 m)
Keahikano 2,008 ft (612 m)
Keahikauo 3,028 ft (923 m)
Keahuoku 2,283 ft (696 m)
Keakamanu 1,234 ft (376 m)
Keikapalani 440 ft (134 m)
Kekaalaau 2,329 ft (710 m)
Kekuawahaulaula 1,093 ft (333 m)
Keolewa 2,064 ft (629 m)
Keonehunehune 4,380 ft (1,335 m)
Keonenelu 3,960 ft (1,207 m)
Kepookoholua 1,562 ft (476 m)
Kihaapiilani 197 ft (60 m)
Kiikolu 66 ft (20 m)
Kikiakala 3,159 ft (963 m)
Kilau 4,091 ft (1,247 m)
Kilea 266 ft (81 m)
Kilohana 9,557 ft (2,913 m)
Koaekea 2,963 ft (903 m)
Koai 2,566 ft (782 m)
Koalii 725 ft (221 m)
Kolekole 10,000 ft (3,048 m)
Kopala 1,293 ft (394 m)
Kuala 663 ft (202 m)
Kualapuu 1,017 ft (310 m)
Kuiki 7,543 ft (2,299 m)
Kuinihu 581 ft (177 m)
Kukui 1,421 ft (433 m)
Kukuiokahoalii 335 ft (102 m)
Kulanapahu 3,255 ft (992 m)
Kulaokaea 128 ft (39 m)
Kuloli 846 ft (258 m)
Kumuiliahi 8,104 ft (2,470 m)
Kupaia 2,943 ft (897 m)
Laie Puu 6,778 ft (2,066 m)
Lamaloa Head 791 ft (241 m)
Lanaihale 3,370 ft (1,027 m)
Lanilili 2,566 ft (782 m)
Lapakohana 2,300 ft (701 m)
Lauulu 8,251 ft (2,515 m)
Lehuula 4,091 ft (1,247 m)
Leinukalahua 1,555 ft (474 m)
Lepelepe 203 ft (62 m)
Lihau 4,193 ft (1,278 m)
Lua Makika 1,483 ft (452 m)
Luakoi 2,792 ft (851 m)
Luapelani 2,841 ft (866 m)
Magnetic Peak 10,016 ft (3,053 m)
Mahana 1,391 ft (424 m)
Mailelii 1,624 ft (495 m)
Makakiloia 673 ft (205 m)
Makalihua 2,241 ft (683 m)
Makaliihanau 597 ft (182 m)
Manele Cone 46 ft (14 m)
Manukani 3,602 ft (1,098 m)
Mauna Kahalawai 5,788 ft (1,764 m)
Mauna o Umi 1,004 ft (306 m)
Maunaalani 3,084 ft (940 m)
Maunahina 8,222 ft (2,506 m)
Maunahui 2,749 ft (838 m)
Maunakini 1,437 ft (438 m)
Maunaloa 1,381 ft (421 m)
Maunanu 3,484 ft (1,062 m)
Maunaoluolu 2,310 ft (704 m)
Mooloa 3,419 ft (1,042 m)
Naehu 3,015 ft (919 m)
Namanaokeakua 7,405 ft (2,257 m)
Namohoku 1,444 ft (440 m)
Nao 226 ft (69 m)
Napuukulua 2,172 ft (662 m)
Napuukulua 518 ft (158 m)
Nawawaeoalika 453 ft (138 m)
Nawini 3,350 ft (1,021 m)
Nininiwai Hill 1,814 ft (553 m)
Oanapuka 666 ft (203 m)
Ohialele 3,366 ft (1,026 m)
Oilipuu 6,870 ft (2,094 m)
Okoli 531 ft (162 m)
Olokui 4,603 ft (1,403 m)
Olopawa 1,837 ft (560 m)
Olopua 102 ft (31 m)
Ooa 2,605 ft (794 m)
Pahualoo 1,657 ft (505 m)
Pahuolona 919 ft (280 m)
Pakaaoao 9,875 ft (3,010 m)
Paki 2,470 ft (753 m)
Pakui 4,318 ft (1,316 m)
Palikea 2,201 ft (671 m)
Papaiki 2,067 ft (630 m)
Papaloa 1,276 ft (389 m)
Paupau 2,559 ft (780 m)
Pepeiaohuluhulu 1,217 ft (371 m)
Pepeopae 4,298 ft (1,310 m)
Piiholo 2,251 ft (686 m)
Pimoe 1,762 ft (537 m)
Poala 1,194 ft (364 m)
Pohakea 1,161 ft (354 m)
Pohakuloa 2,838 ft (865 m)
Pohakuloa 2,228 ft (679 m)
Pohakuloa 1,578 ft (481 m)
Pohakuloa 1,168 ft (356 m)
Pohakuloa 856 ft (261 m)
Pohakuloa 794 ft (242 m)
Pohakumauliuli 141 ft (43 m)
Pohakunui 837 ft (255 m)
Pohakupalaha 8,074 ft (2,461 m)
Pohakupule 108 ft (33 m)
Pohakuulaula 3,957 ft (1,206 m)
Pohoula 2,014 ft (614 m)
Polipoli 6,434 ft (1,961 m)
Pu’u Kukui 5,788 ft (1,764 m)
Puakahuahua 52 ft (16 m)
Pulehuloa 1,503 ft (458 m)
Punakua 262 ft (80 m)
Puu Aalii 3,205 ft (977 m)
Puu Haunako 617 ft (188 m)
Puu Hoha 899 ft (274 m)
Puu Ka Ae 164 ft (50 m)
Puu Kamoo 1,207 ft (368 m)
Puu Kauoha 1,119 ft (341 m)
Puu Kawelo 1,545 ft (471 m)
Puu Kekaa 62 ft (19 m)
Puu Kilea 2,549 ft (777 m)
Puu Koa 1,923 ft (586 m)
Puu Koa 1,562 ft (476 m)
Puu Koae 610 ft (186 m)
Puu Kole 2,949 ft (899 m)
Puu Kolii 994 ft (303 m)
Puu Lio 3,130 ft (954 m)
Puu Mahana 1,696 ft (517 m)
Puu Makina 1,959 ft (597 m)
Puu Makua 5,249 ft (1,600 m)
Puu Maneoneo 341 ft (104 m)
Puu Nana i Hawaii 1,489 ft (454 m)
Puu Nanaio 600 ft (183 m)
Puu o Kanaloa 197 ft (60 m)
Puu o Koha 1,040 ft (317 m)
Puu O Moaula Iki 1,424 ft (434 m)
Puu o Umi 627 ft (191 m)
Puu Oahu 548 ft (167 m)
Puu Ouli 4,360 ft (1,329 m)
Puuahulili 4,649 ft (1,417 m)
Puuahuula 1,325 ft (404 m)
Puualaea 7,651 ft (2,332 m)
Puualaea 3,274 ft (998 m)
Puualealea 1,909 ft (582 m)
Puualii 8,045 ft (2,452 m)
Puualii 4,157 ft (1,267 m)
Puualii 2,838 ft (865 m)
Puuanoano 1,316 ft (401 m)
Puuanu 2,956 ft (901 m)
Puuapalu 407 ft (124 m)
Puuau 2,159 ft (658 m)
Puuehu 1,890 ft (576 m)
Puuhaha 3,707 ft (1,130 m)
Puuhakina 331 ft (101 m)
Puuhele 1,053 ft (321 m)
Puuhele 121 ft (37 m)
Puuhinai 1,132 ft (345 m)
Puuhipa 997 ft (304 m)
Puuhoi 883 ft (269 m)
Puuhoolehua 755 ft (230 m)
Puuhoolewa 2,766 ft (843 m)
Puuhoolio 3,445 ft (1,050 m)
Puuililua 371 ft (113 m)
Puuiloli 108 ft (33 m)
Puuio 2,802 ft (854 m)
Puukaeo 3,671 ft (1,119 m)
Puukaeo 2,828 ft (862 m)
Puukaeo 1,683 ft (513 m)
Puukaeo 351 ft (107 m)
Puukaeo 30 ft (9 m)
Puukahala 1,122 ft (342 m)
Puukaheu 82 ft (25 m)
Puukahua 902 ft (275 m)
Puukahulianapa 535 ft (163 m)
Puukanaio 587 ft (179 m)
Puukane 3,704 ft (1,129 m)
Puukao 3,465 ft (1,056 m)
Puukapeelua 623 ft (190 m)
Puukapele 436 ft (133 m)
Puukaua 1,801 ft (549 m)
Puukaua 1,234 ft (376 m)
Puukauaua 7,369 ft (2,246 m)
Puukaukanu 3,458 ft (1,054 m)
Puukeokea 7,050 ft (2,149 m)
Puuki 1,680 ft (512 m)
Puukii 1,614 ft (492 m)
Puukilea 728 ft (222 m)
Puukolekole 3,944 ft (1,202 m)
Puukolo 919 ft (280 m)
Puukue 2,913 ft (888 m)
Puukukae 568 ft (173 m)
Puukumu 7,516 ft (2,291 m)
Puulai 525 ft (160 m)
Puulaina 627 ft (191 m)
Puulala 1,916 ft (584 m)
Puulua 3,173 ft (967 m)
Puulua 1,647 ft (502 m)
Puuluahine 1,217 ft (371 m)
Puuluau 6,250 ft (1,905 m)
Puuluau 2,329 ft (710 m)
Puumahanalua 4,019 ft (1,225 m)
Puumahanalua 1,424 ft (434 m)
Puumahanaluanui 801 ft (244 m)
Puumaho 4,403 ft (1,342 m)
Puumahoe 2,634 ft (803 m)
Puumahoe 1,821 ft (555 m)
Puumaile 7,503 ft (2,287 m)
Puumakaliilii 3,287 ft (1,002 m)
Puumakani 1,549 ft (472 m)
Puumakawana 610 ft (186 m)
Puumamane 7,608 ft (2,319 m)
Puumaninikolo 85 ft (26 m)
Puumano 883 ft (269 m)
Puumanu 2,070 ft (631 m)
Puumoe 2,395 ft (730 m)
Puumoiwi 1,152 ft (351 m)
Puunaio 1,043 ft (318 m)
Puunana 1,345 ft (410 m)
Puunananana 148 ft (45 m)
Puunaue 7,687 ft (2,343 m)
Puunene 2,372 ft (723 m)
Puunene 1,234 ft (376 m)
Puunene 390 ft (119 m)
Puunene 157 ft (48 m)
Puunianiau 6,850 ft (2,088 m)
Puunole 7,480 ft (2,280 m)
Puuohelo 3,340 ft (1,018 m)
Puuoili 7,290 ft (2,222 m)
Puuokaeha 3,750 ft (1,143 m)
Puuokahanui 105 ft (32 m)
Puuokahaula 535 ft (163 m)
Puuokaia 663 ft (202 m)
Puuokaiaka 85 ft (26 m)
Puuokakae 4,970 ft (1,515 m)
Puuokalauliko 630 ft (192 m)
Puuokali 1,453 ft (443 m)
Puuokaopuu 682 ft (208 m)
Puuokaupo 2,546 ft (776 m)
Puuokoeke 2,677 ft (816 m)
Puuokohola 843 ft (257 m)
Puuolai 974 ft (297 m)
Puuolai unknown
Puuolelo 2,113 ft (644 m)
Puuolelo 1,391 ft (424 m)
Puuoli 1,778 ft (542 m)
Puuomalei 1,486 ft (453 m)
Puuomaui 8,130 ft (2,478 m)
Puuonepohue 2,694 ft (821 m)
Puuopele 7,894 ft (2,406 m)
Puuopipika 433 ft (132 m)
Puuowahaula 3,999 ft (1,219 m)
Puuoweli 1,808 ft (551 m)
Puupahu 6,237 ft (1,901 m)
Puupane 4,012 ft (1,223 m)
Puupane 2,562 ft (781 m)
Puupapai 833 ft (254 m)
Puupili 892 ft (272 m)
Puupuou 2,841 ft (866 m)
Puuuao 328 ft (100 m)
Puuula 2,041 ft (622 m)
Puuula 387 ft (118 m)
Puuulaula 10,023 ft (3,055 m)
Puuulaula 1,253 ft (382 m)
Uapa 4,934 ft (1,504 m)
Ulalena 2,146 ft (654 m)
Ulaula 3,058 ft (932 m)
Uma 3,156 ft (962 m)
Umi 440 ft (134 m)
Uwala Hill 1,158 ft (353 m)
Wahuaalapai 1,759 ft (536 m)
Waiakeakua 3,255 ft (992 m)
Waieli 581 ft (177 m)
Waihuna 741 ft (226 m)
Waikakulu 456 ft (139 m)
Wailau 4,961 ft (1,512 m)
Waiohuli 2,890 ft (881 m)
Waiopipi 3,140 ft (957 m)
Wawaeku 1,220 ft (372 m)

Above is a map and a list of the summits in Maui County, Hawaii. If you don’t see the summits that you are looking for, then use the breadcrumb at the top of the page to go back to the Maui County page or the Hawaii page.